Kancelaria Biegłych Rewidentów - Zmiana kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
ForAudit - Aktualności
Zmiana kwot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

PFRON przypomina o zmianach w kwotach dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych obowiązujących od stycznia do czerwca 2012 r.
Dla pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej wyniosą one: 170% minimalnego wynagrodzenia - dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopnia niepełnosprawności; 125% wynagrodzenia – dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; 50% wynagrodzenia - dla osób niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności. Dla pracodawców z otwartego rynku pracy kwoty te wynoszą: 70% kwot przysługujących zakładom pracy chronionej oraz 90% kwot przysługujących zakładowi pracy chronionej, gdy dotyczyć ono będzie osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych. Kwota wynagrodzenia, branego pod uwagę przy wyliczeniach, to 1276 zł.
Źródło: www.pfron.org.pl
 
Data publikacji: 5 stycznia 2012 r.

data publikacji: 2012-01-09 11:36:54
Informacje podatkowe
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach regulujących warunki i tryb odliczania i zwrotu wydatków na zakup kas fiskalnych, który dostosowuje przepisy do nowelizacji upoważniającej Prezesa Głównego Urzędu Miar do wydawania potwierdzeń o spełnieniu przez kasy odpowiednich warunków technicznych do dokonania odliczenia.
Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych...
ForAudit - Aktualności
Od dnia 1 listopada 2014 r. wzrosną progi dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć 574,00 zł. 
PFRON przypomina o zmianach w kwotach dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych obowiązujących od stycznia do czerwca 2012 r.