Kancelaria Biegłych Rewidentów - Unsere mission
Unsere mission

Unser Ziel als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist, professionelle Dienstleistungen im Sinne der Berufsethik anzubieten und im Rahmen unserer beruflichen Aufgabe zur Steigerung der Sicherheit im Wirtschaftsverkehr beizutragen. Diese Ethikgrundsätze sind Bestandteil unseres Geschäftsverständnisses. Sie enthalten Regeln für unser Auftreten und professionelles Verhalten als unabhängige und verlässliche Fachleute.

 

Zur Erreichung unserer Ziele :


Informacje podatkowe
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach regulujących warunki i tryb odliczania i zwrotu wydatków na zakup kas fiskalnych, który dostosowuje przepisy do nowelizacji upoważniającej Prezesa Głównego Urzędu Miar do wydawania potwierdzeń o spełnieniu przez kasy odpowiednich warunków technicznych do dokonania odliczenia.
Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych...
ForAudit - Aktualności
Od dnia 1 listopada 2014 r. wzrosną progi dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć 574,00 zł. 
PFRON przypomina o zmianach w kwotach dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych obowiązujących od stycznia do czerwca 2012 r.