Kancelaria Biegłych Rewidentów - Termin składania sprawozdań finansowych
ForAudit - Aktualności
Termin składania sprawozdań finansowych

Zbliża się termin składania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego i sądu rejestrowego.

 

Przedsiębiorcy, którzy podlegają badaniu sprawozdań finansowych muszą pamiętać, że wraz ze sprawozdaniem finansowym muszą złożyć do urzędu skarbowego również opinię biegłego rewidenta i uchwałę zatwierdzającą raport.

Roczne sprawozdanie finansowe składa się do urzędu skarbowego w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia. Ostateczny termin na zatwierdzenie upływa 30 czerwca. Termin złożenia dokumentów do sądu rejestrowego jest nieco dłuższy i wynosi 15 dni od daty jego zatwierdzenia.

data publikacji: 2011-08-22 08:50:12
Informacje podatkowe
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach regulujących warunki i tryb odliczania i zwrotu wydatków na zakup kas fiskalnych, który dostosowuje przepisy do nowelizacji upoważniającej Prezesa Głównego Urzędu Miar do wydawania potwierdzeń o spełnieniu przez kasy odpowiednich warunków technicznych do dokonania odliczenia.
Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych...
ForAudit - Aktualności
Od dnia 1 listopada 2014 r. wzrosną progi dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć 574,00 zł. 
PFRON przypomina o zmianach w kwotach dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych obowiązujących od stycznia do czerwca 2012 r.