Kancelaria Biegłych Rewidentów - Szkolenia
Szkolenia

„Akademia rachunkowości” jest ogólnopolskim, otwartym projektem szkoleniowym współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentami projektu mogą zostać pracownicy działów finansów, księgowości, osoby odpowiadające za zarządzanie finansami firmy oraz wykorzystujące w swojej pracy wiedzę z zakresu rachunkowości.

 

W ramach projektu „Akademia Rachunkowości ” realizowane są dwa rodzaje kursów:

Kursy w ramach projektu „Akademii Rachunkowości” odbywają się w 16 miastach wojewódzkich oraz obejmują 10 dwudniowych zjazdów (piątek, sobota) realizowanych w odstępach dwutygodniowych.

 

W kursach mogą wziąć udział pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno – prawnych. Dzięki dofinansowaniu projektów ze środków EFS High quality the best and most fashionable rolex replicafake watches online of the replica watches store.cena kursu wynosi zaledwie 20% wartości kursu przypadająca na jednego uczestnika dla pracowników mikro i małych przedsiębiorstw oraz 30 % wartości kursu dla pracowników średnich przedsiębiorstw.

 

Każdy z uczestników otrzyma pakiet materiałów dydaktycznych (podręczniki profesjonalnych wydawnictw branżowych oraz skrypt) oraz materiały szkoleniowe (notes, długopis oraz kalkulator). Zagwarantowany zostanie również posiłek oraz przerwy kawowe w trakcie każdego dnia szkoleniowego.

 

Organizatorem kursów jest firma Global Erisson Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, której działalność obejmuje usługi szkoleniowe, jak również doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich oraz wdrażania systemów zarządzania.High quality the best and most fashionable cheap replica watchesreplica cartier online of the replica watches store. Doświadczenie zgromadzone na przestrzeni kilkunastu lat działalności skutkuje ugruntowaną pozycją firmy na rynku ogólnopolskim. W ciągu ostatnich 3 lat firma Global Erisson Consulting Sp. z o.o. przeprowadziła szkolenia dla ok. 6000 osób w całej Polsce.

 

Głównym Wykonawcą jest firma Euro-in i Partnerzy Sp. z o.o. (E&P)świadcząca usługi audytorsko – księgowe. Głównymi udziałowcami E&P są biegli rewidenci i doradcy podatkowi. Spółka jest wpisana pod numerem 68 na listę podmiotów uprawnionych do badania i weryfikacji sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

 

Patronat medialny nad projektami objął portal edukacyjny Edu.info.pl oraz ZPPZ Lewiatan.

 

O zakwalifikowaniu do udziału w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej projektu http://akademiarachunkowosci.pl


Informacje podatkowe
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach regulujących warunki i tryb odliczania i zwrotu wydatków na zakup kas fiskalnych, który dostosowuje przepisy do nowelizacji upoważniającej Prezesa Głównego Urzędu Miar do wydawania potwierdzeń o spełnieniu przez kasy odpowiednich warunków technicznych do dokonania odliczenia.
Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych...
ForAudit - Aktualności
Od dnia 1 listopada 2014 r. wzrosną progi dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć 574,00 zł. 
PFRON przypomina o zmianach w kwotach dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych obowiązujących od stycznia do czerwca 2012 r.