Kancelaria Biegłych Rewidentów - Other services of statutory auditors
Other services of statutory auditors

Certifying services are understood as all services except for those mentioned in the act on accountancy, services based on certifying (giving an opinion on) material and financial situation and financial result of a firm. What makes it so special about certifying services is the fact that, based on the rules of law, statutory auditors have exclusive right to offer and be offered such services.

Certifying services refer to any possible combinations of services that aim to provide high or moderate level of certainty based on carrying out adequate audits and giving out an opinion or report on:

 

Examples of certifying services that we offer:


Informacje podatkowe
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach regulujących warunki i tryb odliczania i zwrotu wydatków na zakup kas fiskalnych, który dostosowuje przepisy do nowelizacji upoważniającej Prezesa Głównego Urzędu Miar do wydawania potwierdzeń o spełnieniu przez kasy odpowiednich warunków technicznych do dokonania odliczenia.
Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych...
ForAudit - Aktualności
Od dnia 1 listopada 2014 r. wzrosną progi dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć 574,00 zł. 
PFRON przypomina o zmianach w kwotach dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych obowiązujących od stycznia do czerwca 2012 r.