Kancelaria Biegłych Rewidentów - O nas
O nas

Naszym nadrzędnym celem jest dbałość o wysoce profesjonalne i etyczne świadczenie usług audytorskich, służące podnoszeniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz upowszechnianie wizerunku biegłego rewidenta jako niezależnego, godnego zaufania fachowca.Wytyczony High quality the best and most fashionable fake watchesreplica watches online of the replica watches store,cel staramy się osiągnąć poprzez:


Informacje podatkowe
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach regulujących warunki i tryb odliczania i zwrotu wydatków na zakup kas fiskalnych, który dostosowuje przepisy do nowelizacji upoważniającej Prezesa Głównego Urzędu Miar do wydawania potwierdzeń o spełnieniu przez kasy odpowiednich warunków technicznych do dokonania odliczenia.
Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych...
ForAudit - Aktualności
Od dnia 1 listopada 2014 r. wzrosną progi dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć 574,00 zł. 
PFRON przypomina o zmianach w kwotach dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych obowiązujących od stycznia do czerwca 2012 r.