Kancelaria Biegłych Rewidentów - Kontakt
Kontakt

FORAUDIT BUJNOWICZ POŻYCZKA I PARTNERZY BIEGLI REWIDENCI SPÓŁKA PARTNERSKA
91-408 Łódź, ul. Pomorska 40

 

Tel/fax: +48 42 634 00 01 , 500 009 791

 

Email:

 

Office:
Partner:
Jolanta Pruska
Barbara Tworek
Piotr Bujnowicz 

Dojazd:Proszę czekać trwa ładowanie...Informacje podatkowe
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach regulujących warunki i tryb odliczania i zwrotu wydatków na zakup kas fiskalnych, który dostosowuje przepisy do nowelizacji upoważniającej Prezesa Głównego Urzędu Miar do wydawania potwierdzeń o spełnieniu przez kasy odpowiednich warunków technicznych do dokonania odliczenia.
Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych...
ForAudit - Aktualności
Od dnia 1 listopada 2014 r. wzrosną progi dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć 574,00 zł. 
PFRON przypomina o zmianach w kwotach dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych obowiązujących od stycznia do czerwca 2012 r.