Kancelaria Biegłych Rewidentów - Kim jesteśmy
Kim jesteśmy

„FORAUDIT” jako spółka partnerska powstała w wyniku przekształcenia FORAUDIT Sp. z o.o.  założonej  w  styczniu roku 2008r. wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3372. Partnerami  Spółki są wyłącznie biegli rewidenci, którzy uzyskali uprawnienia do badania sprawozdań finansowych pod rządami znowelizowanej Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Wszyscy partnerzy założyciele posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych jak i badania sprawozdań finansowych.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywaliśmy w różnej formie – pracując na stanowiskach głównych księgowych, prowadząc kancelarie biegłych rewidentów w formie samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej jak również sprawując zarząd w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym z kapitałem zagranicznym.High quality the best and most fashionable replica rolexreplica watches online of the replica watches store. Wysokie kwalifikacje udziałowców i pracowników naszej Spółki zapewniają fachowość świadczonych usług oraz pełne zaspokojenie Państwa oczekiwań.

 

Potencjał biegłych rewidentów – partnerów zapewnia rozwiązywanie trudnych i złożonych problemów z zakresu rachunkowości i podatków


Informacje podatkowe
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach regulujących warunki i tryb odliczania i zwrotu wydatków na zakup kas fiskalnych, który dostosowuje przepisy do nowelizacji upoważniającej Prezesa Głównego Urzędu Miar do wydawania potwierdzeń o spełnieniu przez kasy odpowiednich warunków technicznych do dokonania odliczenia.
Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych...
ForAudit - Aktualności
Od dnia 1 listopada 2014 r. wzrosną progi dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć 574,00 zł. 
PFRON przypomina o zmianach w kwotach dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych obowiązujących od stycznia do czerwca 2012 r.