Kancelaria Biegłych Rewidentów - Karierre
Karierre

Job

Wenn Sie Interesse an der Zusammenarbeit mit unserem Team haben und sich gern neuen Herausforderungen stellen, bieten wir Ihnen beste Voraussetzungen zur beruflichen Weiterentwicklung.
Wir suchen Sie als Prüfungsassistent/in und Referendare.
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per Mail an:

 

Die Ausbildungsmöglichkeiten bei Foraudit:

Rechnungslegung
Steuerberatung
Wirtschaftsprüfungsmethodik.

 


Informacje podatkowe
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach regulujących warunki i tryb odliczania i zwrotu wydatków na zakup kas fiskalnych, który dostosowuje przepisy do nowelizacji upoważniającej Prezesa Głównego Urzędu Miar do wydawania potwierdzeń o spełnieniu przez kasy odpowiednich warunków technicznych do dokonania odliczenia.
Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych...
ForAudit - Aktualności
Od dnia 1 listopada 2014 r. wzrosną progi dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć 574,00 zł. 
PFRON przypomina o zmianach w kwotach dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych obowiązujących od stycznia do czerwca 2012 r.