Kancelaria Biegłych Rewidentów - Informacje podatkowe
Informacje podatkowe
UE rozszerza automatyczną wymianę informacji podatkowych
 
Rozszerzony zostanie zakres automatycznej wymiany informacji w odniesieniu do pewnych kategorii dochodów podatników, które są ulokowane w innym państwie niż państwo pochodzenia - zadecydowała Rada ECOFIN na spotkaniu, które odbyło się 14 października 2014 r. w Luksemburgu.
Zmiany te mają na celu wzmocnienie działań w zakresie zwalczania oszustw podatkowych i unikania opodatkowania. Zwiększą również wydajność i skuteczność poboru podatków oraz zapewnią oszczędności dla administracji podatkowych i podmiotów gospodarczych. Państwa członkowskie powinny wprowadzić nowe rozwiązania do końca 2015 r. Termin pierwszego przesyłania danych to wrzesień 2017 r.
Ministrowie rozmawiali również na temat wsparcia tych inwestycji w Europie, które mają kluczowe znaczenie dla promowania wzrostu i konkurencyjności. Zapoznali się także z komunikatem Komisji Europejskiej ws. badań naukowych i innowacji, w którym podkreślono ich znaczenie dla pobudzenia wzrostu gospodarczego.
W trakcie posiedzenia Rady ministrowie przedyskutowali ponadto propozycje dotyczące zmian w opodatkowaniu produktów energetycznych i elektryczności, które mają prowadzić do dostosowania tego opodatkowania do unijnych celów energetycznych i klimatycznych. Jak wynika z dyskusji, obecnie nie ma możliwości uzgodnienia nowych zasad opodatkowania energii z uwagi na rozbieżność stanowisk między państwami członkowskimi.
Na spotkaniu podpisano także wspólne oświadczenie państw członkowskich UE i Szwajcarii.High quality the best and most fashionable fake watchesfake watches online of the replica watches store. Odwołuje się ono do standardów OECD i kryteriów UE dot. zwalczania i przeciwdziałania stosowaniu szkodliwych środków i praktyk podatkowych oraz ma służyć promowaniu zasad uczciwej konkurencji i równych szans w obszarze opodatkowania przedsiębiorstw.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 16 października 2014 r.
 
Data publikacji: 16 października 2014 r.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach regulujących warunki i tryb odliczania i zwrotu wydatków na zakup kas fiskalnych, który dostosowuje przepisy do nowelizacji upoważniającej Prezesa Głównego Urzędu Miar do wydawania potwierdzeń o spełnieniu przez kasy odpowiednich warunków technicznych do dokonania odliczenia.
data publikacji: 2012-01-09 11:42:29
Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych...
data publikacji: 2011-08-17 09:20:58
Informacje podatkowe
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach regulujących warunki i tryb odliczania i zwrotu wydatków na zakup kas fiskalnych, który dostosowuje przepisy do nowelizacji upoważniającej Prezesa Głównego Urzędu Miar do wydawania potwierdzeń o spełnieniu przez kasy odpowiednich warunków technicznych do dokonania odliczenia.
Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych...
ForAudit - Aktualności
Od dnia 1 listopada 2014 r. wzrosną progi dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć 574,00 zł. 
PFRON przypomina o zmianach w kwotach dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych obowiązujących od stycznia do czerwca 2012 r.