Kancelaria Biegłych Rewidentów - Home page
Home page


Herzlich willkommen auf der Webseite der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft FORAUDIT mbH.

 

Wir sind eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die auf die langjährige Erfahrung unserer Teammitglieder zugreift. Wir bieten unseren Mandanten Dienstleistungen nach den höchsten Qualitätsmaßstäben in fachlicher Hinsicht an.

 

Den höchsten Wert unserer Firma bilden die Menschen, die über hohe Qualifikationen und große Berufserfahrung verfügen.

 

Unser Team, das aus den Fachspezialisten der verschiedenen Geschäftsfelder besteht, unterstützt die Mandanten professionell und legt besonderen Wert auf Berufsethik

 

Wir prüfen die Jahresabschlüsse nach nationalen und international anerkannten Prüfungsstandards.

 

Unser Wirtschaftsprüfungsspektrum umfasst:


Informacje podatkowe
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach regulujących warunki i tryb odliczania i zwrotu wydatków na zakup kas fiskalnych, który dostosowuje przepisy do nowelizacji upoważniającej Prezesa Głównego Urzędu Miar do wydawania potwierdzeń o spełnieniu przez kasy odpowiednich warunków technicznych do dokonania odliczenia.
Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych...
ForAudit - Aktualności
Od dnia 1 listopada 2014 r. wzrosną progi dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć 574,00 zł. 
PFRON przypomina o zmianach w kwotach dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych obowiązujących od stycznia do czerwca 2012 r.