Kancelaria Biegłych Rewidentów - Home page
Home page

We kindly welcome on webpage of statutory auditors office Foraudit (LLC).

 

We are an auditor company entitled to audit financial statement. We base our work on long experience of members of our team . This experience results in professional audit services that we offer to our clients. During our work we are concerned for the quality of service which always remains on highest level.

 

The value of our company and it’s main virtue are people with high references who posses long-standing professional experience.

 

Our team, which consists of specialist from varied fields, has an aim to fulfill all needs of our clients. No matter the circumstances we remain professional and ethically correct.

 

We audit financial statements compiled both according to Polish act on accountancy and international accounting standards.

 

Our offer in terms of audit concentrates mainly on:


Informacje podatkowe
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach regulujących warunki i tryb odliczania i zwrotu wydatków na zakup kas fiskalnych, który dostosowuje przepisy do nowelizacji upoważniającej Prezesa Głównego Urzędu Miar do wydawania potwierdzeń o spełnieniu przez kasy odpowiednich warunków technicznych do dokonania odliczenia.
Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych...
ForAudit - Aktualności
Od dnia 1 listopada 2014 r. wzrosną progi dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć 574,00 zł. 
PFRON przypomina o zmianach w kwotach dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych obowiązujących od stycznia do czerwca 2012 r.