Kancelaria Biegłych Rewidentów - ForAudit - Aktualności
ForAudit - Aktualności

Od dnia 1 listopada 2014 r. wzrosną progi dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć 574,00 zł. 
data publikacji: 2014-10-17 11:08:48
PFRON przypomina o zmianach w kwotach dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych obowiązujących od stycznia do czerwca 2012 r.
data publikacji: 2012-01-09 11:36:54

Zbliża się termin składania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego i sądu rejestrowego. Przedsiębiorcy, którzy podlegają badaniu sprawozdań finansowych muszą...

data publikacji: 2011-08-22 08:50:12

Obowiązek ogłaszania sprawozdań finansowych dotyczy tych samych jednostek, które badają swój bilans. Ogłoszenia należy dokonać w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania...

data publikacji: 2011-08-05 11:18:46
Informacje podatkowe
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach regulujących warunki i tryb odliczania i zwrotu wydatków na zakup kas fiskalnych, który dostosowuje przepisy do nowelizacji upoważniającej Prezesa Głównego Urzędu Miar do wydawania potwierdzeń o spełnieniu przez kasy odpowiednich warunków technicznych do dokonania odliczenia.
Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych...
ForAudit - Aktualności
Od dnia 1 listopada 2014 r. wzrosną progi dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć 574,00 zł. 
PFRON przypomina o zmianach w kwotach dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych obowiązujących od stycznia do czerwca 2012 r.