Kancelaria Biegłych Rewidentów - Audit of consolidating accounts
Audit of consolidating accounts

The aim of an audit:

The aim of an audit of consolidated financial statement is to gather reliable basis to work out an opinion (on paper) and a report on a consolidated financial statement. The opinion and the report should state if the consolidated financial statement has been carried out properly, in accordance with accountancy rules (set by the client) and if it reliably and clearly displays material and financial situation, as well as the financial result of the business group. If the statement has been carried out based on full or proportional consolidation, then the audit report will state whether the data included in the consolidated financial statement (parent and direct or indirect subsidiaries, as well as co-subsidiaries) was displayed in such a way, as if the business group made one business unit and if the associated company shares and subsidiaries shares not included in the consolidation were properly shown in the statement.

 

Actions undertaken by auditors:

An audit of consolidated financial statements is based on the analysis of regularity of carrying out individual stages of creating business group’s consolidated financial statement.

An audit of consolidated financial statement involves mainly verifying if:

What does our client receive:

An audited client receives:


Informacje podatkowe
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach regulujących warunki i tryb odliczania i zwrotu wydatków na zakup kas fiskalnych, który dostosowuje przepisy do nowelizacji upoważniającej Prezesa Głównego Urzędu Miar do wydawania potwierdzeń o spełnieniu przez kasy odpowiednich warunków technicznych do dokonania odliczenia.
Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych...
ForAudit - Aktualności
Od dnia 1 listopada 2014 r. wzrosną progi dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć 574,00 zł. 
PFRON przypomina o zmianach w kwotach dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych obowiązujących od stycznia do czerwca 2012 r.