Kancelaria Biegłych Rewidentów - Who we are
Who we are

FORAUDIT is a limited liability company that came into existence on the 2nd of January 2008 and was registered on the list of units authorized for auditing financial statements (number 3372) which is run by The National Chamber of Statutory Auditors. Company’s shareholders consist exclusively of statutory auditors who became authorized to audit financial statements in accordance with the Act on auditors and their self-governing body.

 

All shareholders possess long professional experience both in terms of running books of account and auditing financial statements. We gathered professional experience in many ways – working as chief accountants, running statutory auditors offices in form of independent business activity as well as governing limited liability companies including foreign capital companies. High qualifications of both shareholders and employees of our company ensure professionalism of offered services and fulfillment of Your needs.

 

The potential of statutory auditors-shareholders guarantees solving difficult and complex problems in field of accountancy and taxes.


Informacje podatkowe
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach regulujących warunki i tryb odliczania i zwrotu wydatków na zakup kas fiskalnych, który dostosowuje przepisy do nowelizacji upoważniającej Prezesa Głównego Urzędu Miar do wydawania potwierdzeń o spełnieniu przez kasy odpowiednich warunków technicznych do dokonania odliczenia.
Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych...
ForAudit - Aktualności
Od dnia 1 listopada 2014 r. wzrosną progi dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć 574,00 zł. 
PFRON przypomina o zmianach w kwotach dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych obowiązujących od stycznia do czerwca 2012 r.