Kancelaria Biegłych Rewidentów - Strona główna
Strona główna

Serdecznie witamy na stronie Spółki FORAUDIT Bujnowicz Pożyczka i Partnerzy Biegli Rewidenci Spółka Partnerska

 

Jesteśmy firmą audytorską uprawnioną do badania sprawozdań finansowych. W naszej pracy kierujemy się wielotnim doświadczeniem członków naszego zespołu . Naszym klientom oferujemy wynikające z tego doświadczenia profesjonalne usługi audytorskie z zachowaniem najwyższych standardów jakości w wykonaniu zlecanych nam czynności.

 

Wartością naszej firmy i jej głównym atutem są ludzie o wysokich kompetencjach, posiadający duże doświadczenie zawodowe.

 

Nasz zespół, w skład którego wchodzą specjaliści z różnych dziedzin, ma za zadanie spełnić wszelkie oczekiwania klienta, dbając przy tym o profesjonalne i etyczne wykonywanie zawodu.

 

Wykonujemy badania sprawozdań finansowych sporządzonych zarówno zgodnie z polską ustawą o rachunkowości jak i według międzynarodowych standardów rachunkowości.

 

Nasza oferta w zakresie audytu obejmuje w szczególności:


Obowiązek badania sprawozdania finansowego

 

Obowiązek badania sprawozdań finansowych dotyczy jednostek wymienionych w art. 64 ustawy o rachunkowości, którą znajdziesz tutaj.

 

Jeśli Twoja firma może podlegać obowiązkowi badania sprawozdania finansowego ze względu na rozmiary prowadzonej działalności, możesz to szybko sprawdzić. 

Wpisz w ramkę kwotę sumy bilansowej z  bilansu  za 2013 rok oraz  sumę przychodów ze sprzedaży +przychodów finansowych z rachunku zysków strat za ten sam rok, a także przeciętną liczbę zatrudnionych  w roku i dowiesz się czy sprawozdanie finansowe za rok 2014 musisz poddać badaniu biegłego rewidenta.

 

Weryfikacja dotyczy sprawozdań finansowych z dniem bilansowym 31.12.2013r. i wskazuje na obowiązek badania następnego roku obrotowego tj. kończącego się 31.12.2014r. 

 

Dane finansowe należy podać w złotych.Zatrudnienie średnioroczne
Suma bilansowa (PLN)
Przychód ze sprzedaży i operacji finansowych (PLN)
Informacje podatkowe
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w przepisach regulujących warunki i tryb odliczania i zwrotu wydatków na zakup kas fiskalnych, który dostosowuje przepisy do nowelizacji upoważniającej Prezesa Głównego Urzędu Miar do wydawania potwierdzeń o spełnieniu przez kasy odpowiednich warunków technicznych do dokonania odliczenia.
Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych...
ForAudit - Aktualności
Od dnia 1 listopada 2014 r. wzrosną progi dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć 574,00 zł. 
PFRON przypomina o zmianach w kwotach dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych obowiązujących od stycznia do czerwca 2012 r.